ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

             วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย นายอนันต์ ดีขำ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี