ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาทักษะผู้เรียน
ทางด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

              วันนี้ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่าวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี