ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศฯ

 ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน

               วันนี้ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี