ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศฯ

 ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

              วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี