ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

             วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี