ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ห่วงใย นร. ประสบอุบัติเหตุ

ผอ.ชวลิตฯ ห่วงใย นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 

         วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เข้าเยี่ยมนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสอบถามอาการ
ของนักเรียนด้วยความห่วงใย และขอให้หายในเร็ววัน