สพม.สุพรรณบุรี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผ่านระบบ Zoom Meetings

   วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา นายอนันต์ ดีขำ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี และนางสาวนิชานันท์ สัญญเดช ผอ.กลุ่มอำนวยการฯ นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Meetings
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 สพม.สุพรรณบุรี