สพม.สุพรรณบุรี ประชุม HCEC

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์ HCEC

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์ HCEC ทั้ง 3 ศูนย์ และบุคลากรจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 และ จาก สพม.สุพรรณบุรี เพื่อประชุม วางแผน และกำหนดปฏิทินในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน (Action plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของแต่ละศูนย์ ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม FB : สพม.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/mathayom9