สพม.สุพรรณบุรี ร่วมทำจิตอาสาฯ

“กลุ่มทวารวดี” สพม.สุพรรณบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

            วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มทวารวดี นำโดย นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฝัก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สะพานในพื้นที่ตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี