สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

             วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียน ชื่นชมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นนักเรียนคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ


รูปภาพเพิ่มเติม FB : สพม.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/mathayom9