ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย ผอ.กลุ่มกฎหมายและนิติกร และบุคลากร สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ให้ถอดบทเรียนวางแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต


รูปภาพเพิ่มเติม FB : สพม.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/mathayom9