ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอู่ทอง

          วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนเตรียมความรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (รอบลงพื้นที่) ระดับประเทศ พร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม การทำคู่มือรู้รักษ์ประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม FB : สพม.สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/mathayom9