สพม.สุพรรณบุรี จัดพิธีฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564

          วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี