สพม.สุพรรณบุรี ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ

สพม.สุพรรณบุรี จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2565

        วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ.2565 โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรรบุรี