สพม.สุพรรณบุรี จัดโครงการฯ

สพม.สุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

       วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑณา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี