สพม.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565”

          วันนี้ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร. มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565” ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี