สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ภาคสนามฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยภายใต้โครงการ คอนเน็กซ์อีดี (Connext ED)

           วันนี้ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการวิจัยโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (Connext ED) ลงพื้นที่
ภาคสนามเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย ณ โรงเรียนวัดอมรวดี ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม