รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมฯ

รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

          วันนี้ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี