ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานปิดโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season1

               วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season1 โดยมี ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานโครงการฯ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี