สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season1

สพม.สุพรรณบุรี เปิดโครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season1

            วันนี้ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เปิดโครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season1 โดยมี นายชูชีพ  พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี