สพม.สุพรรณบุรี นิเทศฯ

สพม.สุพรรณบุรี นิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม และการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม และการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบ้านเรา” ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรีที่