สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา”

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี