สพม.สุพรรณบุรี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                 วันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี