สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season 1

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดประกวด แข่งขันทักษะสมรรถนะ ความสามารถของผู้เรียน ตามโครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season 1

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนารอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดประกวด แข่งขันทักษะสมรรถนะ ความสามารถของผู้เรียน ตามโครงการ สพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย Season 1 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี