สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

       วันนี้ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี