สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

       วันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี