สพม.สุพรรณบุรี เปิดอบรมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ บูรณาการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

            วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ บูรณาการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี