สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจันทร์ใหม่มูล โรงเรียนบ่อกรุวิทยา