สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

สพม.สุพรรณบุรี  ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ในกิจกรรม “ผู้ว่ามาหานะเธอ”

          วันนี้ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ในกิจกรรม “ผู้ว่ามาหานะเธอ”
ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี