สพม.สุพรรณบุรี บันทึกข้อตกลงฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

      วันนี้ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี