สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนพร้อมทั้งร่วมต้อนรับ
การประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ฯ

           วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูและนักเรียน พร้อมร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี