สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพักนอนฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565

            วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซ้วิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ          จังหวัดสุพรรณบุรี