สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำพักนอนฯ

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565

             วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี