สพม.สุพรรณบุรี ประชุมข้าราชการครูฯ

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

              วันนี้ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน ในเรื่อง การครองตน ครองคนครองงาน ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี