สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีประดับตราสัญลักษณ์ฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีประดับตราสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ปีการศึกษา 2564

                     วันนี้ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี