สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการ รร. ครั้งที่ 3-2565

สพม.สุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565

            วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนแตงวิทยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี