สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑณา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ วัดสำปะซิว ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี