สพม.สุพรรณบุรี “การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”

สพม.สุพรรณบุรี จัดเสวนา การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

                วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเสวนา “การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประธานเสวนาในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพม.สุพรรณบุรี พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ , นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ , นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผอ.รร.บางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์“ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ ดร. ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
ผอ.รร.สระกระโจมโสภณพิทยา เป็นพิธีกรดำเนินรายการ