สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจ คณะผู้บริหารครู และนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”