สพม.สุพรรณบุรี นิเทศติดตามฯ

สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตนเรศวร ออกตรวจ เยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี , โรงเรียนสงวนหญิง , โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย , โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี