สพม.สุพรรณบุรี ออกนิเทศฯ

สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                วันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสวนแตงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี