สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดีของผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           วันนี้ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี