สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

              วันนี้ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี