สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

     วันนี้ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี