สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา

        วันนี้ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนารักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
มอบหมายให้ นายสุรินทร์ นามอยู่ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1