สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฯ

     วันนี้ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุรินทร์ นามอยู่
รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี