สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตาม “ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ” ครั้งที่ 1/2565

        วันนี้ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2