สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565”

    วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนารักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2565″  โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี