สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามฯ (HCEC)

สพม.สุพรรณบุรี ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

วันนี้ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายสุรินทร์ นามอยู่
รอง
ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัด สพม.สุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี