สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดฯ

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดค่ายฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแสดง ASEAN Music& Marching Arts Clinic WAMSB World Championship 2022

       วันนี้ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี 
กล่าว
รายงานพิธีเปิดค่ายฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแสดง ASEAN Music & Marching Arts Clinic WAMSB World Championship 2022
โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี